Tak terasa masuk ke pekan pertama tahap ulat-ulat setelah melalui tahap telur-telur:

Ini Makananku

Makanan di Tahap Ulat-Ulat